overview of the nominated artists


ART COMPETITION

SHARE – Too Much History, MORE Future

Competition for Young Bosnian Video Artists

report of the jury session

On 14 March 2014, the call for entries for a video competition for the next generation of artists in Bosnia and Herzegovina was published. All artists in BiH up to and including the age of 28 were invited to participate. By 30 June, 49 video works had been submitted to our partner, the namaTRE.ba festival in Trebinje. Interest was particularly high in Republika Srpska, with the majority of entries coming from Banja Luka and Trebinje.

On 10 July, an international jury met at the Academy of Fine Arts Trebinje to select not only the winner of the competition but also the works that would be presented to a broad international public on a DVD.

The Jury members were:
Marina Gržinić, Ljubljana-based artist, Professor at the Academy of Fine Arts Vienna
Mladen Miljanović, Banja Luka-based artist, Professor at the Academy of Arts Banja Luka
Tommy Schneider, Vienna-based artist, lecturer at the University of Applied Arts Vienna and the Mozarteum University Salzburg
Igor Bošnjak, Trebinje-based artist, university assistant at the Academy of Fine Arts Trebinje.
Annemarie Türk, artconsulting & curating, Vienna, curator of SHARE -– Too Much History, MORE Future

DSCN3452

Marina Gržinić, Igor Bošnjak, Annemarie Türk, Tommy Schneider, Mladen Miljanović

The jury viewed and discussed all the submitted video works critically and with intense commitment. The jury members were highly impressed by the great potential of the participating young artists.

The following artists were shortlisted: Marko Janjušević, Marko Jovović, Nikola Kekerović, Nevena Kosović, Ninoslav Kovačević, Mila Panić and Saša Tatić.

The winner will be announced during the international video festival namaTRE.ba, being held from 9 to 12 October 2014 in Trebinje. Nine video works created by the shortlisted artists will be shown in an exhibition and released on a DVD, which will also be presented at the exhibition.

The DVD will also be presented in Vienna, in the Tresor exhibition space of the Bank Austria Kunstforum on 10 November 2014.


 

Announcing a competition open to all artists in Bosnia-Herzegovina in the field of video!
Organized by:
6th namaTRE.ba biennial
and
SHARE – Too Much History, MORE Future
A project of the Austrian Federal Chancellery

The commemoration of 1914 should motivate artists to reflect on the role of artists in changing societies and contribute in overcoming the shadows of history.
The Austrian Federal Chancellery, with a long tradition of cooperating with Bosnia in the scope of education and culture (through its association KulturKontakt Austria), has initiated a project of an overall Bosnian-Herzegovinian and European nature in the field of contemporary art. The goal is to highlight the country’s creative potential (with a video edition, travelling exhibition, presentations and interviews with artists, catalogue) in BIH and abroad.
The namaTREba platform was established in 2006. namaTREba is an independent platform for contemporary art. It started as a project for an annual video exhibition. Today it is a biennial for all forms of video production.  It is also a platform for new media art, performances, art theory, lectures etc. From 2007 to 2010 it encompassed video exhibitions, film screenings and lectures. Since 2012 it has been recognized as a namaTREba biennial. Art students and artists up to the age of 28, living in Bosnia-Herzegovina, are invited to submit videos up to a total length of 10 minutes. There is no specific theme; all kinds of video works and genres are welcome.

International experts and artists will select the 10 most interesting entries out of all the submissions. The chosen works by 10 young Bosnian-Herzegovinian artists will subsequently be released on a DVD and nationally and internationally distributed. The overall winner of the competition will receive an artist-in-residence scholarship for a three-month stay in Vienna.
Submissions are accepted from the 15th of March till the 30th of June 2014. The deadline will not be extended. The international jury will meet in Trebinje in mid July.
The exhibition will be open from October 9th to October 16th, 2014 at the Academy of Fine Arts Trebinje. An award ceremony + presentation of the winning video works will take place on October 9th.

International curators or jury members for the talent competition project are:

Marina Gržinič  (Ljubljana, Vienna)  artist, professor at the Academy of Fine Arts Vienna
Igor Bošnjak  (Trebinje) artist & curator, founder of the namaTRE.ba project biennial
Mladen Miljanović  (Banja Luka) artist, professor at the Art Academy Banja Luka
Pierre Courtin  (Paris, Sarajevo) curator, gallery owner Sarajevo/Paris
Annemarie Türk  (Vienna) art consultant, curator Vienna

You can submit your application (electronically or by snail mail) either as a DVD or on a memory stick. Please send your video works (along with a CV + statement) to:

regular mail service:
Igor Bošnjak
namaTRE.ba  projekat Garibaldijeva  7/31
89101 Trebinje

below is an additional address:

Igor Bošnjak
namaTRE.ba projekat
Akademija likovnih umjetnosti Trebinje
Stepe Stepanovica b.b.
89101 Trebinje

or electronically:

Using the www.wetransfer.com or www.dropbox.com platform for file sharing.

Send your video files (mov, mpg, mp4) and CV + statement ( word or pdf file) by e-mail: namatrebaprojectbiennial@gmail.com

www.share-sarajevo2014.eu


B       Konkurs za video – umjetnike iz Bosne i Hercegovine u organizaciji
6. bijenalа namaTRE.ba
i
SHARE – Too Much History, MORE Future Projekt
Ureda Austrijske savezne vlade

Obilježavanje početka Prvog svjetskog rata 1914. treba motivirati umjetnike da razmišljaju o svom položaju u društvima koja se mijenjaju i o svom mogućem doprinosu prevazilaženju historijskih sukoba.
Ured Austrijske savezne vlade koji ima dugu tradiciju saradnje s Republikom Bosnom i Hercegovinom u oblasti obrazovanja i kulture (u kooperaciji sa svojom organizacijom KulturKontakt Austria) inicirao je evropski projekt na nivou Bosne i Hercegovine u oblasti savremene umjetnosti čiji je cilj da se kreativni potencijal BiH prikaže kako unutar zemlje tako i u inozemstvu (video-edicija, putujuća izložba, prezentacije i razgovori s umjetnicima, katalog).
Platforma namaTRE.ba osnovana je 2006. namaTRE.ba je nezavisna platforma za savremenu umjetnost. Ranije se radilo o projektu godišnje video-izložbe. Sada je riječ o bijenalu za sve oblike video-produkcije. To je, dakle, platforma za umjetnost novih medija, teoriju umjetnosti, predavanja itd. Od 2007. do 2010. je to bio projekt za video-izložbe, prikazivanje filmova i predavanja. Od 2012. do danas je priznat kao namaTRE.ba bijenale.

Studenti umjetnosti i umjetnici do 28 godina života, koji žive u Bosni i Hercegovini pozivaju se da pošalju svoje video-radove u trajanju od najduže 10 minuta. Tema nije određena, sve vrste video-radova i žanrova su dobrodošle.

Internacionalni eksperti i umjetnici će od svih pristiglih radova odabrati 10 najzanimljivijih. Izabrani radovi desetoro mladih bosansko-hercegovačkih umjetnika će zatim biti realizirani na DVD-u i distribuirani nacionalnoj i međunarodnoj javnosti. Pobjednik/Pobjednica takmičenja će dobiti stipendiju za tromjesečni boravak u Beču kao artist-in-residence.

Konkurs je otvoren od 15. marta do 30. juna 2014. Rok za dostavljanje radova neće biti produžavan. Međunarodni žiri se sastaje sredinom jula u Trebinju.

Izložba će biti otvorena od 9. do 16. oktobra 2014. u Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje. Ceremonija dodjeljivanja nagrada i prezentacija nagrađenih video-radova održaće se 9. oktobra.

Međunarodni kuratori ili članovi žirija za projekt takmičenja talenata:

Marina Gržinič  (Ljubljana, Vienna)  umjetnica, profesorica Akademije likovnih umjetnosti u Beču
Igor Bošnjak  (Trebinje) umjetnik & kurator, osnivač bijenala namaTRE.ba
Mladen Miljanović  (Banja Luka) umjetnik, profesor Akademije  umjetnosti Banja Luka
Pierre Courtin  (Pariz, Sarajevo) kurator, galerista, Sarajevo/Pariz
Annemarie Türk  (Beč) konzulentica, kuratorka, Beč

Radove možete poslati na dva načina. Molimo vas da video-radove (na DVD-u ili memory stick-u) pošaljete zajedno sa CV-em i stejtmentom na:

Regularna adresa:
Igor Bošnjak
namaTRE.ba  projekat
Garibaldijeva  7/31
89101 Trebinje

Rezervna adresa:
Igor Bošnjak
namaTRE.ba  projekat
Akademija likovnih umjetnosti Trebinje
Stepe Stepanovica b.b.
89101 Trebinje

ili

elektronskim putem koristeći platformu za dijeljenje fileova: www.wetransfer.com ili www.dropbox.com.

Pošaljite svoje video-fileove (mov, mpg, mp4) I CV + statement ( word ili pdf file) e-mail-om na: namatrebaprojectbiennial@gmail.com

www.share-sarajevo2014.eu

 


K          Natječaj za video – umjetnike iz Bosne i Hercegovine u organizaciji
6. bijenala namaTRE.ba

i
SHARE – Too Much History, MORE Future Projekt
Ureda Austrijske savezne vlade

Obilježavanje početka Prvog svjetskog rata 1914. treba potaknuti umjetnike na razmišljanje o svom položaju u društvima koja se mijenjaju i o njihovom mogućem doprinosu prevazilaženju povijesnih sukoba.

Ured Austrijske savezne vlade koji ima dugu tradiciju suradnje s Republikom Bosnom i Hercegovinom u domenu obrazovanja i kulture (u kooperaciji sa svojom organizacijom KulturKontakt Austria) inicirao je europski projekt na razini  Bosne i Hercegovine u oblasti suvremene umjetnosti čiji je cilj prikazati kreativni potencijal BiH kako unutar zemlje tako i u inozemstvu (video-edicija, putujuća izložba, prezentacije i razgovori s umjetnicima, katalog).
Platforma namaTRE.ba utemeljena je 2006. namaTRE.ba je neovisna platforma za suvremenu umjetnost. Ranije se radilo o projektu godišnje video-izložbe. Sada je riječ o bijenalu za sve oblike video-produkcije. To je, dakle, platforma za umjetnost novih medija, teoriju umjetnosti, predavanja itd. Od 2007. do 2010. je to bio projekt za video-izložbe, prikazivanje filmova i predavanja. Od 2012. do danas je priznat kao namaTRE.ba bijenale.

Studenti umjetnosti i umjetnici do 28 godina života, koji žive u Bosni I Hercegovini, pozivaju se da pošalju svoje video-radove u trajanju od najduže 10 minuta. Tema nije određena, sve vrste video-radova i žanrova su dobrodošle.

Međunarodni stručnjaci i umjetnici će od svih pristiglih radova odabrati 10 najzanimljivijih. Izabrani radovi desetero mladih bosansko-hercegovačkih umjetnika zatim će biti realizirani na DVD-u i distribuirani nacionalnoj i međunarodnoj javnosti. Pobjednik/Pobjednica natječaja dobit će stipendiju za tromjesečni boravak u Beču kao artist-in-residence.

Natječaj je otvoren od 15. ožujka do 30. lipnja 2014. Rok za dostavljanje radova neće biti produžavan. Međunarodni žiri se sastaje sredinom srpnja u Trebinju.

Izložba će biti otvorena od 9. do 16. listopada 2014. u Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje. Ceremonija dodjeljivanja nagrada i prezentacija nagrađenih video-radova održat će se 9. listopada.

Međunarodni kuratori ili članovi žirija za projekt natjecanja talenata:

Marina Gržinič  (Ljubljana, Vienna)  umjetnica, profesorica Akademije likovnih umjetnosti u Beču
Igor Bošnjak  (Trebinje) umjetnik & kurator, osnivač bijenala namaTRE.ba
Mladen Miljanović  (Banja Luka) umjetnik, profesor Akademije  umjetnosti, Banja Luka
Pierre Courtin  (Pariz, Sarajevo) kurator, galerista, Sarajevo/Pariz
Annemarie Türk  (Beč) konzulentica, kuratorka, Beč

Svoje radove možete poslati na dva načina. Molimo vas da svoje video-radove (na DVD-u ili memory sticku) pošaljete sa CV-em i stejtmentom na:

Regularna adresa:
Igor Bošnjak
namaTRE.ba  projekat
Garibaldijeva 7/31
89101 Trebinje

Rezervna adresa:
Igor Bošnjak
namaTRE.ba  projekat
Akademija likovnih umjetnosti Trebinje
Stepe Stepanovica b.b.
89101 Trebinje

ili elektronskim putem koristeći platformu za dijeljenje fileova: www.wetransfer.com ili www.dropbox.com.

Pošaljite svoje video-fileove (mov, mpg, mp4) I CV + statement ( word ili pdf file) e-mail-om: namatrebaprojectbiennial@gmail.com

www.share-sarajevo2014.eu


Kонкурс за видео – умјетнике из Босне и Херцеговине у организацији

6. бијеналa namaTRE.ba
и
SHARE – Too Much History, MORE Future
Пројекaт Канцеларије Аустријске савезне владе

Обиљежавање почетка Првог свјетског рата умјетнике треба да подстакне на размишљање о свом положају у друштвима која се мијењају и о њиховом могућем доприносу превазилажењу историјских сукоба.

Канцеларија Аустријске савезне владе која има дугу традицију сaрадње с Републиком Босном и Херцеговином у области образовања и културе (у кооперацији са својом организацијом KulturKontakt Austria), иницирала је европски пројект на нивоу Босне и Херцеговине у области савремене умјетности чији је циљ да се креативни потенцијал БиХ прикаже како унутар земље тако и у иностранству (видео-едиција, путујућа изложба, презентације и разговори с умјетницима, каталог).

Платформа namaTRE.ba основана је 2006. namaTRE.ba је независна платформа за савремену умјетност. Раније се радило о пројекту годишње видео-изложбе. Сада је ријеч о бијеналу за све облике видео-продукције. То је, дакле, платформа за умјетност нових медија, теорију умјетности, предавања итд. Од 2007. до 2010. то је био пројект за видео-изложбе, приказивање филмова и предавања. Од 2012. до данас је познат као namaTREba бијенале.

Студенти умјетности и умјетници до 28 година живота који живе у Босни и Херцеговини, позивају се да пошаљу своје видео-радове у трајању од најдуже 10 минута. Тема није одређена, све врсте видео-радова и жанрова су добродошле.

Интернационални експерти и умјетници ће од свих пристиглих радова одабрати 10 најзанимљивијих. Изабрани радови десеторо младих босанско-херцеговачких умјетника ће затим бити реализовани на DVD-у и дистрибуирани националној и међународној јавности. Побједник/Побједница такмичења ће добити стипендију за тромјесечни боравак у Бечу као artist-in-residence.

Конкурс је отворен од 15. марта до 30. јуна 2014. Рок за достављање радова неће бити продужаван. Међународни жири се састаје средином јула у Требињу.

Изложба ће бити отворена од 9. до 16. октобра 2014. у Академији ликовних умјетности Требиње. Церемонија додјељивања награда и презентација награђених видео-радова одржаће се 9. октобра.

Међународни кустоси или чланови жирија за пројекат такмичења талената:

Марина Гржинич  (Љубљана, Беч)  умјетница, професорка Академије ликовних умјетности у Бечу
Игор Бошњак  (Требиње) умјетник & селектор, оснивач бијенала namaTRE.ba
Младен Миљановић  (Бања Лука) умјетник, професор Академије  умјетности Бања Лука
Пјер Куртен  (Париз, Сарајево) селектор, галериста, Сарајево/Париз
Анемари Тирк  (Беч) консултанткиња, селекторка, Беч

Своје радове можете послати на два начина. Молимо вас да своје видео-радове (на DVD-у или memory stick- у) пошаљете са CV-ем и стејтментом на:

Регуларна адреса:
Игор Бошњак
namaTRE.ba пројекат
Гарибалдијева 7/31
89101Требиње

Резервна адреса:
Игор Бошњак
namaTRE.ba пројекат
Академија ликовних умјетности Требиње
Степе Степановића б.б.
89101 Требиње

или електронским путем користећи платформу за дијељење фајлова: www.wetransfer.com или www.dropbox.com. Своје видео-фајлове (mov, mpg, mp4) и CV + стејтмент ( word или pdf file) пошаљите e-mail-om namatrebaprojectbiennial@gmail.com

www.share-sarajevo2014.eu